Mediace – možnost řešení konfliktů

Konflikty nás provází celým životem. Existují chvíle pokojného klidu, kdy se zdá, že se vše ubírá přesně tak, jak chceme, ty však bývají prostřídány chvílemi, kdy vzteky vidíme rudě. Někteří se vztekají tiše a v soukromí, jiní si uleví hezky „od plic“. Hádky se odehrávají mezi partnery, na pracovišti i v čistě veřejné sféře, kdy se vám stane, že se zkrátka s někým nepohodnete. Jedním ze způsobů řešení konfliktů je mediace.

Co je mediace

Mediace je jakýmsi mimosoudním způsobem řešení sporů. Její snahou je urovnat vztahy mezi rozhádanými stranami a nalézt dohodu. Zprostředkovatelem dohody je zde tzv. mediátor, tedy osoba, která není nakloněna ani jedné ze zúčastněných stran a jen určitým způsobem usměrňuje jejich vzájemnou diskusi.

Jak mediace probíhá?

Pokud tedy např. máte potíže dohodnout se s bývalým partnerem na tom, jak často a za jakých okolností se bude moci stýkat s dětmi, není zde jediným řešením obrátit se na soud. Můžete oslovit též mediátora, kterému sdělíte, o co konkrétně se ve vaší situaci jedná. Mediátor vám objasní vše potřebné a následně kontaktuje osobu, s níž chcete spor řešit.

Pokud budete oba s tímto způsobem řešení souhlasit, je možné domluvit si první společné setkání. Při sekáních jsou dohodnuta určitá pravidla komunikace a následně je každé ze stran ponechán prostor pro její vyjádření se k nastalé situaci. Poté se hledají možná východiska z problému. Nelze říci, kolik setkání je nutné k vyřešení nepříjemné situace. Jejich počet je velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech.

Primárním cílem mediace však není nalezení pravdy či spravedlnosti, jde spíše o dohodu zúčastněných stran, tedy o to, aby dospěly k řešení, s nímž budou oba souhlasit. Samozřejmě k dohodě se nemusí dospět ve všech případech. Někdy opravdu řešení nalezeno není a spor se musí řešit jinou cestou.

92772038.jpg

Jakou úlohu má mediátor?

Důležité je, že mediátor je v těchto situacích člověkem nestranným a nezaujatým. Jeho úkolem není „nadržovat" jedné ze zúčastněných stran, ani snažit se vnutit vám nejvhodnější řešení. Je jen jakýmsi pomocníkem, který vám provází při jeho hledání. Jeho snahou je to, aby mezi lidmi podpořil vzájemnou komunikaci, aby vzájemně získali náhled nad důvody svého jednání, porozuměli svým činům a řešili spor na racionální úrovni.

Kde se mediace používá?

Mediace u nás není zatím tolik známá a mnohdy lidé nevědí, že tato možnost řešení problémů vůbec existuje. Mediace však může nalézt své místo např. při řešení problematických vztahů v pracovním prostředí, při řešení vztahů mezi obviněným a poškozeným či při rozvodových a porozvodových situacích.

Slyšeli jste již někdy o mediaci? Řešili jste nějaký spor s pomocí mediátora?

Mediace – možnost řešení konfliktů patří do témat
  • meditace Týna 07.12.2009 13:59:05

    Skvělý článek a super nápad!
    Kolik by se vyřešilo sporů lépe…ale obávám se, že jen tak nějakého chlapa na meditaci nedostanete…

Přidat příspěvek k tématu

* Povinné pole

Vztahy v rodině patří do témat

Adresář

Vztahy v rodině ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Vztahy v rodině

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku